Menu

Danmarks Portal

- din indgang til Danmark på nettet

Beredskaber

Beredskab Fyn
www.beredskabfyn.dk
Beredskab Øst
www.beros.dk
Brand & Redning MidtVest
www.brmv.dk
Brand & Redning Sønderjylland
www.brsj.dk
Hovedstadens Beredskab
www.hbr.dk
Lolland-Falster Brandvæsen
www.lollandfalster-brandvaesen.dk
Midtjysk Brand & Redning
www.midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk
Nordsjællands Brandvæsen
www.nsbv.dk
Østsjællands Beredskab
www.oesb.dk
Sydvestjysk Brandvæsen
www.svjb.dk
Trekantområdets Brandvæsen
www.trekantbrand.dk
Vestsjællands Brandvæsen
www.vsbv.dk

Beredskabsstyrelsen 
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet med redningsberedskabet som ansvarsområde.
www.da.wikipedia.org/wiki/Beredskabsstyrelsen

Beredskabet er en dagligdags betegnelse, der omfatter Beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber, det præhospitale beredskab og det hospitale beredskab som samlet enhed. Beredskabet varetager beredskabsfunktioner i henhold til Beredskabsloven mm.
www.da.wikipedia.org/wiki/Beredskabet

Beredskabsfotograf 
www.twitter.com/BjrnBpln

Politikredse

Politikredse i Danmark 
Danmark er delt op i 12 politikredse.
Den nuværende inddeling i politikredse blev indført med politireformen, der trådte i kraft 1. januar 2007. Samtidig indførte man det landsdækkende telefonnummer 114, der automatisk vil viderestille til den lokale politistation
www.da.wikipedia.org/wiki/Politikredse ...

Rigspolitiet

Beredskab