Menu

Danmarks Portal

- din indgang til Danmark på nettet

Fremtidens politik

ADD projektet

Algoritmer, Data & Demokrati (ADD-projektet)
ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.
www.algoritmer.org
www.twitter.com ... 

Verdensmål

Verdensmål & P4G
P4G sætter handling bag klima- og bæredygtighedsambitioner gennem konkrete partnerskaber, der kan levere markedsdrevne løsninger, og på den måde er P4G en redskab til at implementere Verdensmål 17.
www.um.dk/danida/baeredygtig ... 

P4G er en global platform, der er banebrydende for grønne partnerskaber for at levere inklusiv og bæredygtig vækst
www.p4gpartnerships.org
www.twitter.com/p4gpartnerships

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk

Bøger

Robotterne kommer - om en fremtid uden arbejde
af Martin Ford 2016 
www.saxo.com ... www.bibliotek.dk ... 

Sådan forandrer automatisering medierne
Andreas Marckmann Andreassen 2020
www.universitypress.dk ... og bibliotek.dk ... 
Andreas Marckmann
www.twitter.com/amarckmann

Den fjerde industrielle revolution
Klaus Schwab 2016. På dansk 2018 
www.books.google.dk ... Saxo ... 

Teori U - lederskab der åbner fremtiden
Otto Scharmer 2017 
www.saxo.com ...